Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu:
*OMEC nr. 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

*METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A - Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010

*Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,în anul școlar 2020-2021 - Anexa la OMEC nr. 5455/31.08.2020

*OMEC nr. 3472/10.03.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020 -2021


Ministerul Educației și Cercetării a publicat noul model de subiect și baremul de evaluare și de notare de la EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a, anul școlar 2020 – 2021.

Ordin privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolventii clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021
*OME_ENVIII_BAC_ 3237_05022021
*Anexa 1 la OME 3237_05022021

Teste de antrenament - 22.02.2021

Simulare Evaluare Națională 2021

Teste de antrenament - 08.03.2021


Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 - Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010

ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

ORDIN nr.3203/28.01.2021 - modificarea OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022

Admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Grafic completare optiuni

Ordin pentru modificarea și completarea ordinului nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2021-2022


Ordin pentru modificarea si completarea ordinului nr. 5449/2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022

2021-06-18

Rezultate la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna

2021-05-28

MARATONUL VACCINĂRII

2021-04-02

VENITURI SALARIALE BRUTE REALIZATE LA DATA DE 31.03.2021

Mai multe stiri